William Barents expedition

William Barents expedition

C018/3214

Rights Managed

Caption

William Barents expedition William Barents expedition stranded in the Arctic in 1596. A polar bear in the foreground. Image taken from Waerachtighe Beschrijvinghe van drie seylagien ter werelt noyt soo vreemt ghehoort drie jeeren achter malcanderen deur de Hollandtsche ende Zeelandtsche schepen by noorden Noorweghen Moscovia ende Tartaria na de coninckrijcken van Catthay ende China so mede vande opdoeninghe vande Weygats Nova Sembla e:n van:t landt op de 80. Groenlandt te zijn etc. Originally published in Amsterdam 1598.

Release details

Model release not required. Property release not required.

 {{ i.shot_duration ? i.shot_duration + ' ' : '' }}{{ i.shot_uhd ? '4K ' : i.hires ? 'HD ' : '' }}{{ i.spl_number }} R{{ i.license }}

  • Add to board
  • Similar {{ mediaType(i) }}